Privacy en Voorbehoud

 

Privacy

BergersCentrale respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u de website van BergersCentrale bezoekt worden verscheidene (door u ingevoerde) gegevens van u verwerkt om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Hieronder leggen wij uit welke (door u ingevoerde) gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. BergersCentrale verwerkt de gegevens die op de website van BergersCentrale zijn ingevoerd, bijvoorbeeld indien u een inlog maakt of mee doet aan een samenwerking en/of actie. Deze gegevens betreffen uw identiteit zoals uw NAW-gegevens, een telefoonnummer, een e-mailadres, et cetera. Bij een bezoek aan de website worden tevens gegevens geregistreerd, zoals het IP-adres van uw computer, waardoor BergersCentrale inzicht verkrijgt in het gebruik van haar website. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze website in beperkte mate cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer staan en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens zijn zowel de acceptatie van cookies als de werking van cookies mede afhankelijk van de browser-instellingen op uw computer. BergersCentrale bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. BergersCentrale gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde inzien, wijzigen en intrekken via de site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels de button ‘uitschrijven’. BergersCentrale verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. U kunt altijd, bij voorkeur per e-mail, aan BergersCentrale vragen welke gegevens van u worden verwerkt en vragen in deze gegevens verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke BergersCentrale zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via e-mail info@BergersCentrale hiervan op de hoogte stellen. BergersCentrale zendt alleen informatie indien uw gegevens aan BergersCentrale zijn opgegeven.

Juridisch voorbehoud
BergersCentrale heeft bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. BergersCentrale sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op onze website. Wij behouden ons het recht voor bedrijven te weigeren, bij vermelding, inlog of samenwerking, zonder opgave van redenen! Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met onze keuzes en geven waar mogelijk en door bergerscentrale te bepalen, uitleg.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel BergersCentrale als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van cookies proberen wij ervoor te zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. We proberen het u gemakkelijker te maken en kunnen cookies gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te sturen. Voor het afmelden van cookies volgt u de instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser. Deze vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Vastlegging
Gesprekken, per telefoon (VOIP) of persoonlijk (Bi of Multilateraal), kunnen vastgelegd worden middels schrijven, opname of op andere wijze, t.b.v. uw en onze veiligheid. Tevens om zaken bij een eventueel conflict te kunnen waarborgen, waardoor zaken vaak direct opgelost kunnen worden. Uw gegevens worden discreet bewaard en waar mogelijk gebruikt zonder naw, voor trainings-doeleinden.

Algemene Voorwaarden
Op alle handelingen, diensten en onze websites zijn onze Algemene Berging- en Vervoerscondities  van toepassing. Voorwaarden van derden wijzen wij op voorhand af.

Slotwoord

Onze website is faciliterend.
Iedereen vind elkaar via onze website.
De afspraken worden onderling gemaakt.
Wij spelen geen rol in de totstandkoming van de koop of verkoop en de onderling gemaakte afspraken, tenzij nadrukkelijk aangegeven of schriftelijk overeengekomen. U bepaalt zelf met wie en hoe u een en ander tot stand brengt.

Neem bij vragen altijd contact op met ons, bij voorkeur via e-mail.

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Wij behouden ons alle rechten voor.

Contact
Mocht u vragen hebben dan kunt u een bericht inzenden via ons contactformulier.

Reacties Verbergen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

bandenaccu